Pilevneli Gallery Dolapdere, Esra Gülmen Ve Tarık Töre'nin Kişisel Sergilerine İlk Kez Ev Sahipliği Yapıyor…

PİLEVNELİ, Esra Gülmen'in Türkiye'deki ilk kişisel sergisi "Don't Play with My Emotions" ve Tarık Töre'nin kişisel sergisi "Caspar David Friedrich Nietzsche Guevara" başlıklı sergilerine 19 Nisan - 28 Mayıs 2022 tarihleri arasında ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyar.  

Açılan sergilere PİLEVNELI ̇’nin kurucusu Murat Pilevneli, Aslı Pamir, Esra Gülmen ve Tarık Töre'nin ev sahipliğinde Pınar Deniz, Beril Miskavi, Zeynep Üstünel, Şeyma Subaşı, Caner Erdeniz, Ferit Otman gibi isimler katıldı.

Türkçede “Duygularımla Oynama” anlamına gelen sergi başlığı, Esra Gülmen’in insandan, insan psikolojisinden ve problemlerden esinlenmesinin kanıtı niteliğinde. Sanatçı, sokaklar, posterler, sosyal medya, sohbetler, müzik, şarkı sözleri, filmler ve kitaplar gibi güncel hayatın ve popüler kültürün tüm aparatlarını inceliyor, onlardan faydalanıyor, ilham alıyor ve eserlerinde konu ediyor. İnsanların etrafına bıraktığı işaret olan imgeler üzerinden sorular soruyor. Genellikle bir kavramı veya duyguyu inceleyerek sorularına başlayan sanatçı, bu kavramla “oynayarak” ve onu anlamaya çalışarak eserlerini yaratıyor.

Sanatçının gelenekselin dışında farklı mecra ve tekniklerden de yararlandığı “Don’t Play with My Emotions” sergisi, Gülmen’in kendi duygularıyla “oynadığı” ve ziyaretçiye de oyun alanı sunduğu bir mekan yaratıyor. Esra Gülmen alışılmışın dışında ve gündelik hayata ait objeleri ve müzik enstrümanlarını da tuval yüzeyi gibi değerlendiriyor. Hem mecrayla hem de kavramlarla oyun oynuyor; çalışmayı seçtiği yüzey alanı, eserin anlamını ve sorguladığı kavramı/duyguyu destekliyor. Gülmen böylelikle inşa ettiği geçici, uçucu kurguda ziyaretçiyi gündelik duyguları, alışkanlıkları, sevme ve sevilme biçimleri üzerine düşünmeye davet ediyor.

Sanatçı olarak yazma ve çizmenin tanımını genişletmek isterken erken yirminci yüzyıl kaligramlarını hatırlatan Esra Gülmen, yirmi birinci yüzyılın gerçekliği üzerine eğiliyor. Yeri geliyor popüler kültürdeki en tanıdık söylemleri kişiselleştiriyor yeri geliyor kendi kişisel cümlesini anonimleştiriyor. Bu uğurda malzemede sınır tanımıyor. Çünkü Gülmen'e göre bir sergi yapmak, süreci ve sonuçlarıyla, nereden geldiğimiz üzerine düşünmenin yeri, zamanı ve mekanı.

Tarık Töre, yeni dünya düzeni içerisinde insanı ve hayat içerisindeki yolculuğunu parçalar, bölümler altında değerlendiriyor. Sanatçıya göre bu yolculuk bir akış içerisinde değil fakat birbirinden ayrı bölümlerden oluşuyor. Bu bölünmüş görüntüleri sanatçı, kendi içinde sınırlandırılmış bölümler olarak nitelendiriyor.

Serginin başlığı üç ayrı “ikonun”, yani tarihten üç ayrı bölümün birbirine geçmiş halini temsil ediyor: Alman romantik ressam Caspar David Friedrich, filozof Friedrich Nietzche ve aktivist, savaşçı politik figür Che Guevara. Friedrich insanın romantik yönünü ve duygularını, Nietzche aklı, Che ise eylemi temsil ediyor. Sergisinin başlığında olduğu gibi pratiğinin genelinde de Töre, ciddi meseleleri karikatürize ederek yorumluyor. Bu üç önemli figürün felsefelerini ve tarihsel varlıklarını kabul ediyor ve farklı görüşlerle harmanlıyor. Bakış̧ açısını biraz değiştirerek üç̧ figürü̈ farklı karakterlere dönüştürüyor.

Friedrich, Nietzsche ve Che, Tarık Töre’nin sergisinde temelde herkesin günlük hayatında arada kaldığı üç̧ ana karar mekanizmasını temsil ediyor; duygular, akıl ve eylem. Bu üç̧ mekanizma arasındaki karmasa sergide yer alan eserlerin her birinde kendini gösteriyor. Her insan, bilgiden ve sonsuz seçenekten kaynaklanan tereddüt içerisinde; duygular, akıl ve direkt olarak eyleme geçmek arasında git gel yaşıyor. İçinde bulunduğu bu durum, bölünmüş bir hayat yolculuğuna dönüşüyor. Tarık Töre eserlerinde bu bölünmüş tereddütleri, sınırsız seçenek arasında dolaşan akılları inceliyor.

Eserlerindeki kompozisyon ve teknik, Töre’nin fikirlerini destekliyor. Bütününde “büyük resmi” oluşturan çeşit çeşit figürler, günümüz insanının zihninin içini ve kafa karışıklığını yansıtıyor.

Esra Gülmen’in pratiğine en kapsamlı bakışı sunan “Don’t Play with My Emotions”, ve Tarık Töre'nin sergisi “Caspar David Friedrich Nietzsche Guevara” Pazar ve Pazartesi günleri hariç̧ 10.00 - 18.00 saatleri arasında PİLEVNELİ’de ziyaret edilebilir.

pilevneli   sergi   esragülmen   tarıktöre   muratpilevneli   sanat   sanatçı